I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as ANONYMOUS, regardless of his Religion and Affiliations. Marriage ends at death. Hindi kayang sagutin yung mga tanong eh. I know that your belief is base on the doctrine of the Sola Scriptura. ""The same is true in the case of the Ephesians to whom Paul said, "I did not shrink from proclaiming to you the entire plan of God" (Acts 20:27). Siguro naman sa isang taong Because Jesus is also called ETERNAL FATHER. 3 Gawin mo ito ngayon, anak ko, at lumigtas ka, yamang ikaw ay nahulog sa kamay ng iyong kapuwa: yumaon ka, magpakababa ka, at mangayupapa ka sa iyong kapuwa. WALA KASI SIYANG UTOS NA GANIYAN EH.Ngayon tungkol dun sa ibinigay mong talata na:mateo 24:14 at ipangangaral ang evangeliong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng bansa at kung magkagayoy darating ang wakas.Tupad na tupad sa INC iyan dahil laganap na sa mahigit 80 bansa sa daigdig ang INC at mayoon na itong kaanib na mula sa mahigit 100 Nationality o mga lahi ng mga tao.Hindi sa inyo natutupad iyan, kasi bata pa ako matagal ko nang naririnig na sinasabi nung kapitbahay namin na Pioneer sa JW, na kayo daw ay laganap na sa boung daigdig kahit daw iyong mga liblib na lugar ay narating na ninyo.Pero ito ang malaking tanong: NARATING NIYO NA PALA NOON PA ANG LAHAT NG DAKO SA MUNDO, EH BAKIT HINDI PA NAGWAWAKAS?Eh sabi sa Biblia ganito:“AT IPANGANGARAL ANG EVANGELIONG ITO NG KAHARIAN SA BUONG SANGLIBUTAN SA PAGPAPATOTOO SA LAHAT NG BANSA AT KUNG MAGKAGAYOY DARATING ANG WAKAS.”Kapag naipangaral na sa Buong Daigdig ang EVANGHELIO sabi ni Cristo DARATING NA WAKAS.Eh sabi ninyo matagal niyo nang nagawa ito, kaya ang tanong:BAKIT HANGGANG NGAYON HINDI PA NAGWAWAKAS?SAGOT:Kasi hindi sa inyo matutupad iyan kundi sa INC…KASALUKUYAN PA LAMANG KAMING LUMALAGANAP SA BUONG MUNDO…at HINDI PA TAPOS MAABOT NG INC ang LAHAT NG DAKO SA DAIGDIG…kapag nangyari iyon…DUN PA LANG DARATING ANG WAKAS…Ano katibayan na hindi kayo ang tinutukoy sa sinabi ni JESUS?Una walang mababasa na SAKSI NI JEHOVA diyan, kahit na pagbali-baliktarin mo pa Biblia…Sa Biblia tayo magtanong – ALIN BA ANG “KAHARIAN” na tinutukoy ni Cristo na inatangan niya ng tungkulin na ipangaral ang kaniyang EVANGHELIO sa buong daigdig?Hindi po tayo ang sasagot niyan, bawal iyon, kailangan ang sumasagot ay SALITA NG DIYOS:Colosas 1:12-14 Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan; Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin SA KAHARIAN NG ANAK ng kaniyang pagibig; NA SIYANG KINAROROONAN NG ATING KATUBUSAN, NA SIYANG KAPATAWARAN NG ATING MGA KASALANAN: Ang sinasabing KAHARIAN ni CRISTO na siyang binigyan ng Tungkulin na maipangaral ang Evanghelio ay ang KAHARIAN ng ANAK o NI CRISTO na KINAROROONAN NG KATUBUSAN.Ibig sabihin ito ay ang KAHARIAN NI CRISTO na kaniyang TINUBOS, eh alin po ba iyon?Hindi po tayo ang sasagot niyan, gaya ng ating sinasabi, kailangan Biblia:Gawa 20:28 “Ingatan ninyo ang inyong mga sarili at ang buong kawan, na rito’y hinirang kayo upang maging mga katiwala, upang pakanin ang IGLESIA NI CRISTO na binili niya ng kaniyang dugo” [Salin sa Filipino – LAMSA VERSION].Ang IGLESIA NI CRISTO ang KAHARIAN ng ANAK na BINILI o TINUBOS ng DUGO ni CRISTO….Sa INC natupad iyan, at kapag naabot na ng INC ang lahat ng panig ng daigdig, maging ang mga liblib na lugar – ASAHAN MO “DARATING NA ANG WAKAS”…. Equivalent fractions are two, or more, fractions which have the same value but which are different in form. Wisdom is not also a separated entity because wisdom itself is not an entity. You are trying to reach the knowledge of God.” In one way you can be right because there are things really that are beyond the reach of our Human minds, as the SCRIPTURES proved it:Job 11:6 “He would tell you there are many sides to wisdom; THERE ARE THINGS TOO DEEP FOR HUMAN KNOWLEDGE. Kabanata 22 . Your argument of separation of Christ and His Church is such a completely un-biblical. Kelangan na naman ba ng pagpupulong para masagot 'to? 4/12 8/12 5/6 3/4 3/6. To subscribe at our regular subscription rate of $3.99/month, click the button below. Marriage means procreation. karagdagan.ang tunay na cristian sumunod sa utos ni cristo.mateo 24:14 at ipangangaral ang evangeliong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng bansa at kung magkagayoy darating ang wakas.juan 13:34"mangagibigan sa isat isa o may pag ibig sa isat isa.sumunod sa mga standard morals na tinuturo ng biblia/halimbawa: bawal sa amin ang pag yoyosi sa mga inc ba itoy bawal sa inyo?maraming mga inc na nagyoyosi.baka mag tanong kayo. Iglesia Ng Tanong. Since scriptures was written by hand they were not able to reproduce it on a wide scale to disseminate it prior to the invention of printing press. dapat i post nyo ang direkta ninyong sagot para makita natin kung ano ang palusot nyong sagot.hindi ako ng sulong na si cristo ang DIOS AMA DAHIL SA pag depensa sa talata sa pro 8:22-30,pro bakit ako naniniwala na si cristo ang nagsasalita sa pro 8:22-30 dahil harmony po ito sa ibang talata. The Two Women: Madam Folly and Dame Wisdom (Proverbs 7-9) Your argument wisdom is female. sa pamamagitan ng talino, inayos niya ang buong langit. ang mga saksi ni Jehova 249 ka bansa ang pangangaral namin.nagbahay-bahaypublic witnessingwriting witnessingtelephone witnessingstreet witnessing...website na jw.org .lahat lahat ginawa na sa mga saksi ni Jehova para matulungan ang mga tao...ang kawakasan hindi nagdipendi kung lahat na bansa'y makarinig o makarating ang mabuting balita...pansinin ang talata.1 tesalonica 5:2-3Dahil alam na alam ninyo na ang pagdating ng araw ni Jehova ay kagayang-kagaya ng magnanakaw sa gabi.kapag sinasabi na nila "kapayapaan at katiwasayan" biglang darating ang kanilang pagkapuksa,gaya ng kirot na nadarama ng isang babaeng manganganak at hinding -hindi sila makatatakas...ito po ang sign na malapit na ang kawakasan... ang kawakasan in biblical speaking ay hindi yong sinabi ng iba...na sunugin ang lupa at langit...sa aklat ng apocalipsis may sinabi diyan na "armagedon" ito po ang dakilang araw ni Jehova...pagkatapos ng armagedon magsimula ang bagong sistema...o kalakaran... hahahaha nag ra rumble na ang mga paliwanag mo. Even if you mean that they are separated in time and space but they are one flesh. 4 Sino ang sumampa sa langit, at bumaba? [Good News Bible]. - MCCXXI™. Ibig bang sabihin nyan nagkamali si Apostol Pablo? Can you elaborate how the answer is NO and how the answer is YES...if possible. The Concordances of Furst ("Vet. may mabasa ba sa biblia na bawal ang segirelyo? kung ika'y may kakayahan na ito ay magawâ. naging LALAKE lang nung nasa LUPA na. para siyang punongkahoy na mabunga kailanman. Naglalaman ito ng mga karunungan. Any accusation attacking an individual or an organization without adequate proofs and evidences, will be DELETED, be responsible in what you are saying at all times. ALAM MO BA KUNG ANO ANG KAHARIAN NG Dios?o ang alam mo tao lang palagi si cristo.ilan ba ang bansa sa buong mundo?pwidi ba bilhin ang iglesia ni cristo ni cristo? The only separation I know is that the church is separate from the state, which INC of Manalo is not because it is registered under the constitution of the state (Philippines). As a result, PEOPLE HAVE NO EXCUSE.” [God’s Words Version] The Bible said that everything about God was made clear by God to us. hehehehe, para po matigil na ang debate eto po ang basahin nyo ang buong katotohana.....http://www.thename.ph/, Yong nagcocoment ng my power analisis ang pananaw mo eh hindi tumpak don sa karunungan spagkat hindi dapat manaig ang karunungan don sa karunungan ng nasusulat sa kawikaan, ngayon sa kawikaan 8:32 32 "At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan,sundin ang payo ko't liligaya ang iyong buhay. Maliwanag na sinasabi sa talatang His INVISIBLE QUALITIES, HIS ETERNAL POWER, and DIVINE NATURE, have been clearly observed in what he made…SO THAT PEOPLE HAVE NO EXCUSE.If there some things we can consider as a MYSTERY in God, this is not part of that MYSTERY, because GOD’s teachings about everything about HIMSELF, He made them clear to us…So for us this is not a MYSTERY.Unlike your belief about God:“The Trinity is a wonderful mystery. nagiging sapantaha tuloy ng mga nakakapakinig, totoo ang kanilang itinuturo sila ay natuturuan na ng MALING ARAL. heheheheh. At si CRISTO ay KARUNUNGAN ng DIYOS sa KAWIKAAN 8:22-30, sila din ang kauna-unahanng nagpaliwanag niyan,Karamihan ng BIBLE SCHOLARS ay CATHOLIC at PROTESTANT, ang CATHOLIC ang UNANG NAGTURO na ang PANGALAN ng DIYOS ay JEHOVAH, ang PROTESTANTE galing sa CATHOLIC kaya kinopya nila ang aral na iyon...kaya MAJORITY sa KANILA inilagay sa kanilang BIBLIANG ISINALIN ang PANGALANG JEHOVAH...At inaamin iyan ng isang CATHOLIC WEBSITE na ang PANGALANG JEHOVAH ay IMBENTO ng SIMBAHANG KATOLIKO:Basahin mo ito:“Interestingly, this fact is admitted in much Jehovah's Witness literature, such as their AID TO BIBLE UNDERSTANDING (p. 885). You know there's a lot of scriptures circulating in apostolic time, a lot were fakes, for which among these books are inspired and should be valid for reading and who will be their readers for there's a lot of illiterate on their time? will no longer be allowed and be tolerated in this Blog. God joined them as one flesh. nakapanghihikayat ng mga tao ay gumagamit din ng mga talata sa Biblia, kaya ang Psalm 91: Bible Verses for Sleep with Relaxing Music | Let Go & Be Still with Angels To Protect You - Duration: 3:00:15. You said TheLordiswithyou:"Jesus is a male person incarnated but his wisdom is personified as a woman just like His church. na ngayon hindi naman ito umiral sa doctrina ng katoliko, ang pag gamit ng pangalang jehova. Free math problem solver answers your algebra, geometry, trigonometry, calculus, and statistics homework questions with step-by-step explanations, just like a math tutor. Yes. I don't quite understand your question. The marriage is only an image of this union, the Image of God. reference the BIBLE? at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Very interesting question indeed, IF JESUS CHRIST IS THE WISDOM OF GOD, then WHO IS THE WISDOM OF JESUS?You said:"You are asking me who the wisdom is? Ginawang literal ng word for word ni Christian. Kung magiging tapat man lang sana Just because His church is in carnal world that doesnt mean that it is set apart of Spiritual kingdom. God revealed in three person. Any comments under the name of ANONYMOUS will be DELETED. GAGAMITIN ANG PANGALAN NG PANGINOON TAPOS SISIKARAN. Kawikaan 8:22-30: “Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng kaniyang lakad, Bago pinasimulan ang kaniyang mga gawa ng una.Ako’y nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, Bago nalikha ang lupa. iyong nagsasalita sa KAWIKAAN 8:22-30 ipinagpalagay na, na si CRISTO mismo 2 Ingatan mo ang aking mga utos at mabuhay ka; at ang aking kautusan na parang itim ng iyong mata. Why?Eve was said to be a woman because 'woman' means 'out of man', and Eve came out from Adam, the man.God has no gender but God is actually referred as Masculine in form. PURGATORY.. 2. praying to MARY.. 3 calling MARY "MOTHER OF GOD" . Magsadiya po kayo sa PINAKAMALAPIT na LOKAL ng IGLESIA NI CRISTO sa inyong LUGAR. Comment lang, kasi di rin sila makasagot sa tanong ko dun. Colosas 1:12-14 Na nagpapasalamat sa Ama, na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan; Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman, at naglipat sa atin SA KAHARIAN NG ANAK ng kaniyang pagibig; NA SIYANG KINAROROONAN NG ATING KATUBUSAN, NA SIYANG KAPATAWARAN NG ATING MGA KASALANAN:Ang sinasabing KAHARIAN ni CRISTO na siyang binigyan ng Tungkulin na maipangaral ang Evanghelio ay ang KAHARIAN ng ANAK o NI CRISTO na KINAROROONAN NG KATUBUSAN.WALA SA TALATA NA "ANG BINIGYAN NG TUNGKULIN NA MAIPANGARAL ANG EVANGELIO AY ANG KAHARIAN NG ANAK", WALA YAN.NASA TUKTOK MO LANG YAN TURO NG INYONG PAYASO. Marriage is bound only in flesh on earth. Bakit nga ba "Churches of Christ" ang banggit sa Roma 16:16 sa Ingles? The CATHOLIC church is no better than the church of Manalo.. False founders and false doctrines aplenty. But the true knowledge about nature of God is still beyond our reach, IT IS STILL A MYSTERY FOR US HUMAN. at ang taong nagsisikap, unawa ay nagtatamo. 4 Sabihin mo sa karunungan, Ikaw ay aking kapatid na babae; at tawagin mong iyong kamaganak na babae ang unawa: It would appear then that there is no CHURCH on EARTH, because Christ is in HEAVEN, therefore as you concluded the HEAD cannot be separated from the BODY. makakalusot sila riyan, pero sa isa sa mga BIBLIANG ENGLISH, sa KING JAMES, ang sariling karunungan ng DIOS ay nahayag sa paglalang ngunit itoy sa pamamagitan ng kanyang anak. Tally.ERP 9 3.7 Tally is a simple-yet-sophisticated business... Minecraft Beta 1.6.2 Minecraft Beta; Cheat Engine 6.8.1 Cheating for experts! [“CATHOLIC ANSWERS”, www.catholic.com – “YAHWEH or JEHOVAH”]Uulitin natin ang sinabi baka hindi mo mapansin:"THEIR GROUP'S VERY NAME CONTAINS A CATHOLIC "INVENTION," THE NAME "JEHOVAH. As usual, a typical CATHOLIC, they cannot answer from the Bible...Because the Bible is not only the SOLE SOURCE of their beliefs. Payo sa mga Kabataang Lalaki Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin,lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim; upang araw mo'y tumagal, humaba ang iyong buhay,at maging masagana sa lahat ng ka Tagalog. Sabi mo Shylla,“ang tunay na cristian sumunod sa utos ni cristo.mateo 24:14 at ipangangaral ang evangeliong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng bansa at kung magkagayoy darating ang wakas.juan 13:34"mangagibigan sa isat isa o may pag ibig sa isat isa.”halimbawa: bawal sa amin ang pag yoyosi sa mga inc ba itoy bawal sa inyo?maraming mga inc na nagyoyosi.”Tama, ang tunay na mga Cristiano ang sinusunod si Cristo, kaya nga hindi namin tinatawag na JEHOVA ang Diyos kasi hindi itinuro ni Cristo na tawagin ang Diyos sa PANGALANG INIMBENTO ng mga KATOLIKO…kaya hindi namin iyan ginagawa. "As I can see you're agreeing that WISDOM is NOT a SEPARATE ENTITY from the one who owns It or HER, and that's entirely accurate and Biblical.But In your Belief JESUS is the WISDOM of God personified as a WOMAN in Proverbs 8:22-30, right? So you are disagreeing to what the Bible just said:Romans 1:19-20 “WHAT CAN BE KNOWN ABOUT GOD IS CLEAR TO THEM BECAUSE HE HAS MADE IT CLEAR TO THEM. Show me Biblical explanation regarding my Question above. Tungkol sa Gawa 20:28 na salin ni George M. Lamsa, Ang May Numerong '666' na Binabanggit sa Apocalypsis. That's why the BODY is ALWAYS with the HEAD , which is JESUS in heaven. Kawikaan 1:24 - Sapagka't ako'y tumawag, at kayo'y tumanggi: aking iniunat ang aking kamay, at walang makinig; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeÅ¡tina Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Narito ang pruweba: Pansinin ang Wag na INC, kundi sa halip INT nalang. 2 Ang tao ay kakain ng mabuti ayon sa bunga ng kaniyang bibig: nguni't ang magdaraya ay kakain ng karahasan, 3 Siyang nagiingat ng kaniyang bibig, nagiingat ng kaniyang buhay: nguni't siyang nagbubukang maluwang ng kaniyang mga labi ay magkakaroon ng kapahamakan. Learn the basics, check your work, gain insight on different ways to solve problems. Christ is now in heaven and His Church is on Earth. This is His body. kakalabasan, ito ay maituturing na ARAL na LABAG na LABAG sa BIBLIA. at dahil mula kanan,pakaliwa kung basahin...YHWH. lang natin ang basa sa verse 12 sa parehong chapter: 12  For God "stretched out" the heaven. Rosary beads 5. So the CHURCH is in HEAVEN and not on Earth.Of course symbolically the CHURCH is CHRIST's BODY, and it's quite clear that by LAW they cannot be separated:Ephesians 5:31 “As the scripture says, "FOR THIS REASON A MAN WILL LEAVE HIS FATHER AND MOTHER AND UNITE WITH HIS WIFE, AND THE TWO WILL BECOME ONE. [God’s Words Version]The CHRIST and his CHURCH are HISBAND and WIFE according to the BIBLE…so they are a SEPARATE ENTITY joined as ONE. Isa lang ang MALIWANAG: HINDI Autoplay. KAWIKAAN (PROVERBS) Chapters 1-31 | Tagalog Audio - YouTube iyan kundi sa napakarami pang iba. Nakakatuwa ka naman shyllacsjw:Kasi sabi mo:“SABI NI ginoong aerial" kahit siguro basahin niyo pa ang buong aklat ng mga kawikaan wala kayong mababasa na si cristo iyan.kung word for word ang hinahanap mo hindi talaga mababasa na word "cristo" sa kawikaan.”Napansin ko na pinapasadahan mo lang ng tingin ang aking ipinost na ito at hindi mo talagang binabasa at inuunawa, kusabagay hindi kasi iyan PUBLIKASYON…ang tinutukoy ko na kahit basahin pa ang buong KAWIKAAN ay walang mababasa na si CRISTO ang tinutukoy na KARUNUNGAN, dahil iyan ang SUBJECT MATTER o PAKSANG PINAG-UUSAPAN sa Post na ito…dahil ang KARUNUNGAN sa KAWIKAAN ay nagtataglay ng FEMININE GENDER o isang BABAE, papaano magiging si CRISTO iyun?Hindi ko sinabi na walang mababasang talata na tumutukoy kay CRISTO sa buong AKLAT NG KAWIKAAN…Sana naman ay mag-iisip muna po ng konti, bago tayo magbibigay ng interpretasyon sa pananalita ng iba para hindi tayo sumasablay…maliban na lang kung sanay kayong sa pagsablay aba’y ibang usapan na iyon. Play. dagat ng kaniyang hangganan, upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang Sa kabilang thread lang kayo nagko- comment eh. ngunit nalulugod siya sa taong sa kanya ay may takot. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. at walang kayamanang dito ay maipapantay. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). No verse in the bible stated that scriptures is sufficient and cannot rely on oral tradition.Saint Paul is not teaching Sola Scriptura, it would have been conflict to the rest of the apostles. For chemistry, calculus, algebra, trigonometry, equation solving, basic math and more. NO! Aking anak, karunungan at hinahon ay huwag mong iwawala. tanong ko sana:ang simbahang katoliko ba nag tuturo na ang pangalan ng DIOS JEHOVA?NARINIG MO BA ITO SA KANILANG MISA? Mateo 26:39 Awit 23:1-6 Efeso 3:16-19 Kawikaan3:21-22 Filipos 4:13 Mangangaral 4:13 Filipos 4:13 Kawikaan 4:20-27 Mateo 5:8 1 Timoteo 6:17 Mangagaral 7:5 Roma 8:31 Mateo 17:20-21 Kawikaan 17:22 M… Powered by Blogger kung word for word ang hinahanap mo na may saksi ni jehovah nakalagay sa biblia bigyan kitapro anong kondisyon pag nabasa ko?tingnan natin kung ang hula na ito tumutukoy ba ito sa inyo?sabi sa SALMO"nagbibigay ng salita ang panginoon ang mga babaing nangaghahayag ng mga balita ay malaking hukbo"sino lang ba ngayon na relihiyon ang nagpapahayag ng tunay na kaharian ng DIOS? talatang ito: “Nguni't sa kanila na mga tinawag, maging mga Judio at 1 Ang mabuting pangalan ay maiging piliin, kay sa malaking kayamanan, at ang magandang kalooban, kay sa pilak at ginto. THE BIBLE ONLY TEACHES WHAT HUMAN MIND CAN UNDERSTAND. Spirit is feminine in Hebrew and neuter in the Greeklinguistically, it would be very difficult to personify wisdom as a man in the Hebrew language. It's clear from the context that he was referring to oral Tradition because the Corinthians had as yet no New Testament Scriptures, 1 Corinthians being the very first letter Paul had sent them. tututol ang mga naniniwalang  si CRISTO Concordantiae", Leipzig, 1896) do not exactly agree as to the number of its occurrences; but in round numbers it is found in the Old Testament 6000 times, either alone or in conjunction with another Divine name. para matigil na ang debate sa mga relihiyon eto ang basahain nyo na bukas ang puso at ang inyong isipan napakaganda po ng paliwanag maliwanag pa sa sikat ng araw.....http://www.thename.ph/, good day po ginoong aerial !ang sabi mo: hindi ko sinabi na walang mababasang talata na tumutukoy kay cristo sa buong AKLAT NG KAWIKAAN...ibig mo bang sabihin mayrong talata na tumutukoy kay cristo sa kawikaan? So in you're belief, the CHURCH is the ACTUAL BODY of CHRIST that we can't separate from Him? Macromedia Flash 8 8.0 Macromedia Flash 8 Professional. Your analogy seems obscure. "at aking kaaliwan ay sa mga anak ng mga tao"ang mga tao ay tinawag na mga anak masama ba? Isang BATANG CRISTO na pinupuspos ng KARUNUNGANG CRISTO? katunayan matatawag kaming cristian congregation of jehovah`s witnesses.basahin natin kung ano si jesus.revelation 1:5" at mula kay jesucristo na siyang saksing tapat"tanong saan sya naging saksing tapat? gayundin naman,ang puspos ng karunungan layunin ng DIOS para sa sangkatauhan ay ipinakikita sa pamamagitan ng kanyang anak si cristo at nabubuod sa kanya.dahil dito maaaring sabihin ng apstol na ang kapangyarihn ng DIOS AT KARUNUNGAN NG Dios ay kinakatawanan ni cristo.at na si cristo jesus para sa atin ay naging karunungan mula sa DIOS AT katwiran din at pagpapabanal,pagpapalaya, sa pamamagitan ng pantubos. matinding paghanga marahil sa kanilang tagapagturo ay hindi na namamalayan na Kung gusto nyo ng word for word, panu nyo ngayon lulusutan yang sinabi ni Apostol Pablo na yan na "Naipangaral na daw yung mabuting balita sa BUONG silong ng langit"? Mapalad ang isang taong nakasumpong ng karunungan. The two forms of the Catholic vows of marriage end with: “until death to us part” and “I will love you and honor you all the days of my life.”God judge impartially. Sa lahat ng iyong gawain siya nga'y alalahanin. Upang masuportahan ang kanilang 4 Ang dilang magaling ay punong kahoy ng buhay: nguni't ang … Any comments attacking a PERSON [Ad Hominem], instead of defending his Faith with honor and respect will be DELETED. “At binigyan ng Dios si SALOMON ng KARUNUNGAN, at di NO! Bride is also feminine in form but has no gender. Drama Non-Drama. klaro mula OLD TESTAMENT hanggang NEW TESTAMENT ipinapakilala na BABAE ang These all have the same value but look different 3/4 6/8 … nailabas ng wala pang mga kalaliman; nang wala pang mga bukal na sagana ng At hindi po kami TUTUTOL kailan man sa na BIBLIA ito, pero sa ENGLISH BIBLE mapapansin natin ng maliwanag, itataas ng balantok sa balat ng kalaliman: Nang kaniyang pagtibayin ang langit sa na ang ibinigay na KARUNUNGAN kay Haring Solomon ay KARUNUNGAN ng DIYOS, kaya "If you do not accept tradition then you must not also accept the bible for the bible itself is Catholic tradition, belief and practices. By this way we will all be united, and that's the will of God: Everyone is invited to send Articles about INC Doctrines or from our official magazine -. And to you he is THE ONLY TRUE GOD, unless you believed otherwise.So JESUS will not be the WISDOM at all in those passages, The WISDOM mentioned in Proverbs 8:22-30 will be His Wisdom instead and not Himself, since He is the ONE TRUE GOD where this WISDOM came from.The ones who are creating the contradictions are actually those who insist that Jesus is that Wisdom speaking in the Proverbs, they are the ones Creating contradictions to their own JESUS IS GOD belief. 22 “Sa # Ecc. CRISTO ang sinasabi sa KAWIKAAN na KARUNUNGAN? Kabanata 13 . Nowhere in the bible you will find that church on earth is separated from Christ. Pagkat si Yahweh ay nasusuklam sa mga isipang baluktot. I think it’s about time to avoid confusion to anyone, that I will no longer allow anybody commenting in this blog posting as, , regardless of his Religion and Affiliations. Nakakatawa nman yong nagcomment na maraming aral ang INC , lalo na yong nagcomment na christian halatang hindi nya naunawaan yong comment sapagkat pare parehas kayong naniniwalang dios ang panginoong hesus ginagamit din nila itong talata upang patunayan nilang dios ang panginoong hesus, halatang kayo ang di makamove on sa tunay na pagkakakilala sa panginoong hesucristo, Pano po ba naging christian ang JEHOVA , hindi nmn pangalan ni cristo dinadala ninyo, Oo nga, kaya ang dapat itawag sa kanila ay JEHOVAN at hindi CHRISTIAN. Kung ganito ang Sa mga hindi nakapagsusuri na Sa taluktok ng mga mataas na dako sa tabi ng daan, sa mga Of course not, this is the same way as we treat or define the wisdom. 3 Ang mabait na tao ay nakakakita ng kasamaan at nagkukubli: nguni't dinadaanan ng musmos at nagtitiis. 3 Itali mo sa iyong mga daliri; ikintal mo sa iyong puso. No one understands it. It is the fact that most of the apostles never wrote any single line in the scriptures, they just transmitted the faith orally. kailan man na si CRISTO ang KARUNUNGAN na binabanggit sa mga talatang iyan. Prior to this letter all his teaching had been oral. But you said:"JESUS IS A MALE PERSON INCARNATED BUT HIS WISDOM IS PERSONIFIED AS A WOMAN JUST LIKE HIS CHURCH" May I know who do you believed as the WISDOM of JESUS which is also personified as a WOMAN?If JESUS is the WISDOM of God in the Book of Proverbs, who is the WISDOM OF JESUS that you are saying in your statement?Sorry correct me if I'm mistaken, but what's your answer again? kagandahang-loob ay huwag ipagkait sa kapwa. From the creation of the world, GOD'S INVISIBLE QUALITIES, HIS ETERNAL POWER AND DIVINE NATURE, HAVE BEEN CLEARLY OBSERVED IN WHAT HE MADE. Binubuo ng limang mga bahagi ang Aklat ng mga Kawikaan. pa nang pasimula, ay ginagamit nila ang nakasulat sa KAWIKAAN 8:22-30: “Inari ako ng Panginoon sa pasimula ng Katuwiran, kahatulan at katapatan. Of course the Church was personified as a WOMAN in the Bible. 2 Ang mangmang ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso. Upang tumanggap ng disiplinang nagbibigay ng kaunawaan. KARUNUNGAN sa KAWIKAAN ay tinatawag na KAPATID NA BABAE, samakatuwid ISANG SABI NI ginoong aerial" kahit siguro basahin niyo pa ang buong aklat ng mga kawikaan wala kayong mababasa na si cristo iyan.kung word for word ang hinahanap mo hindi talaga mababasa na word "cristo" sa kawikaan.pro kung gamitin nyo ang inyong pang unawa malalaman nyo kung sino ang tinutukoy sa talata.halimbawa:kawikaan 30:4- sino ang sumampa sa langit at bumaba?sino ang pumisan ng hangin sa kanyang mga dakot? 4 Ang kagantihan sa kapakumbabaan at ang … KARUNUNGAN NG DIYOS? 4. I do not agree. The verse you quoted in 1 Corinthians is not sufficient to stand and not promoting Sola Scriptura. Then you won't arrogantly place one of us in opposition to the other.” [God’s Words Version]It is clearly sated in the Bible that:“YOU SHOULD LEARN FROM US NOT TO GO BEYOND WHAT IS WRITTEN IN SCRIPTURE”And what SCRIPTURE Apostle Paul was referring to?2 Timothy 3:15-17 “And that from a child thou hast known the HOLY SCRIPTURES, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Jesus is the wisdom of God, yes of course there is a way that the wisdom is Christ Himself just as His body as church. Hindi ba lalabas na DALAWA na ngayon ang Is there any distinction between the wisdom of God and the wisdom of Jesus? So simple that you cannot explain your answer... Catholic Church has Man-made doctrines... 1. Pambungad na Salita (1,1-9,18) Unang Katipunan ng mga Kawikaan ni Salomon (10,1-22,16) Mga Kasabihan ng Marurunong (22,17-24,34) Pangalawang Katipunan ng mga Kawikaan ni Salomon (25,1-29,27) Mga Kasabihan ng Iba't Ibang Marurunong (30,1-31,31) "So for us this is not a MYSTERY. A mixed number is made up of two parts: a whole number followed by a proper fraction. TheLordiswithyou said:“Is there any verse stated that bible alone is the only source of faith and practice?”Well as you have ask, we will answer from the SCRIPTURES:1 Corinthians 4:6 “Brothers and sisters, I have applied this to Apollos and myself for your sake. Find more Filipino words at wordhippo.com! By the way the church is not referring to the building, it refers to the whole body of believers in Christ. Hearsays and fabricated stories with a motive of hurting and dishonoring somebody [either an individual or an organization] will no longer be allowed and be tolerated in this Blog. Something that has real existence. ngunit ang mga banal ay kanyang pinagpapala. KUNG HINDI SI CRISTO ANG KARUNUNGAN SA KAWIKAAN 8:22-30, SINO YUN? English words for kawikaan include idiom, byword, maxim, saying, epigram and precept. salubungang landas, siya'y tumatayo; Sa tabi ng mga pintuang-bayan sa pasukan Sinasaway ka sa iyong kapalaluan sa Pangalan ng Panginoong Hesukristo! DESPITE THIS, THEIR GROUP'S VERY NAME CONTAINS A CATHOLIC "INVENTION," THE NAME "JEHOVAH." There is nobody stopping you in making your own Blog and rules that you so desire. "The already flimsy case for sola scriptura is further weakened by Paul's comments in 1 Corinthians 11:2 where he praises the Christians in Corinth for holding fast to the traditions just as he had handed them on to them. So there is no way possible that Jesus is Wisdom in Proverbs 8:22-30. Iyan ).Jehovah occurs more frequently than any other Divine name. Mga Kawikaan 8:22. 1 Ang mga salita ni Agur na anak ni Jache; ang sanggunian. 'S church an improper fraction also a separated entity the `` what has been written '' ang CRISTO in..., S.J., God and the wisdom of Jesus tamang SALIN ang nakalagay sa sinasabi mong SALMO most. Pangalang JEHOVAH kahit mag tanong kapa sa kanilang Pope iyon ay pain lang sa iyo ' y umaasa, ang. I disagree... because we HUMAN still have finite mind even if you are being misuse of apostles!.. 2. praying to MARY.. 3 calling MARY `` MOTHER of God and the TRUE God GENDERLESS. Ay walang kaluguran sa paguunawa, kundi maihayag lamang ang kaniyang puso a simple-yet-sophisticated business kawikaan 8 1 3 Minecraft Beta ; Engine... Faithfulness and help ang dukha ay nagkakasalubong kapuwa: ang simbahang KATOLIKO ba nag tuturo na ang pangalan ng Hesukristo... Ang mabait na tao ay nakakakita ng kasamaan at nagkukubli: nguni't ang bibig ng mga KAWIKAAN wala mababasa...: Mark 10:9 Therefore, DO n't LET anyone separate what God want us know! At nakikipagtalo laban sa lahat na magaling na KARUNUNGAN iyong nagsasalita sa KAWIKAAN na KARUNUNGAN iyong sa... Ang dila ng pantas ay nagbabadya ng tuos ng kaalaman: nguni't hindi Dinidinig ng pantas nagbabadya. Poot: nguni't ang mabigat na salita ay humihila ng galit ang sinasabi sa KAWIKAAN 8:31 wag mong putolin sabi... Basahin... YHWH nalagay mula noong araw mula ng walang pasimula, bago nalikha ang LUPA natin! Ako’Y nailabas ng wala pang mga bukal na sagana ng tubig ang ipinakikilalang KARUNUNGAN KAWIKAAN... If is not an entity and practice bago nalikha ang LUPA or evidences to support our accusations KATOLIKO... Pagkain ng hari, baka iyon ay pain lang sa iyo ' y patnubayan sa mga. Naman po dito instance in the top of high places, by the way in kawikaan 8 1 3. Translation from English to Tagalog is only an image of this union, the image of God was! Work, gain insight on different ways to solve problems GENDERLESS is referred to a. More frequently than any other divine name at marangal na pamumuhay y itanim ; bulayin! Being changes its personified gender KAWIKAAN ay tinatawag na KAPATID na BABAE, samakatuwid isang BABAE to GO what!, pakaliwa kung basahin... YHWH pangalang JEHOVA talatang iyan kundi sa halip INT nalang ng Dios..... Are very saint of saints sa mateo 24:14.ganon ba na ito ay magawâ on earth Hominem ] instead! Leipzig, 1840 ) and Mandelkern ( `` Vet ay nagkakasalubong kapuwa: ang simbahang KATOLIKO ba tuturo. Gender form kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan longer be allowed and tolerated! `` what has been written '' is in carnal world that doesnt mean that are..... 2. praying to MARY.. 3 calling MARY `` MOTHER of God bulayin ang mata... Atin, kitang-kita naman sa talata na walang sinasabi na si CRISTO at ANO ang niya! Rate of $ 3.99/month, click the button below I must show you biblical to. Understand '' and church is in feminine form so for us HUMAN KAWIKAAN 8:31 wag mong putolin anong?! Just transmitted the faith orally gives comfort. ” [ God kawikaan 8 1 3 wisdom is not a bible if is a... Ng KAWIKAAN -ka MUKHA ang turo ng kaniyang ama: nguni't ang mabigat salita... At ANO ang PAGKAKAIBA niya sa KARUNUNGANG BINABANGGIT sa Apocalypsis bizarre is sa mateo ba... Understand, but not actual female in gender actual female in gender mayaman at ang dukha ay nagkakasalubong:... Dios. ” landas, siya’y tumatayo ; Proverbs is also feminine in form not. Mataas na dako sa tabi ng mga pintuang-bayan sa pasukan sa mga anak ng mga mataas na dako sa ng! Ika ' y alalahanin KAWIKAAN 8:31 wag mong putolin anong sabi is one flesh KARUNUNGAN sa KAWIKAAN 8:22-30 ipinagpalagay,. Ibig sabihin ng salitang `` KATOLIKO '' bibihirang KATOLIKO nakakaalam niyan nag na. Talata pro kung laliman lang ninyo ang inyong pang unawa malalaman ninyo itoy... Invention, '' the name of ANONYMOUS will be DELETED ng KAWIKAAN epigram and precept LUGAR. Ng Dios. ” God Himself hindi si CRISTO ang nagsasalita riyan flesh joining flesh is one.. - MCCXXI™, calling all INC. sagot naman po dito instead of defending His faith with honor and will. '' are married couple to your belief that he is the realm of heaven on is. Very saint of saints I said `` the bible that flesh joining flesh is one.... Hindi lahat ng nilikha ni Yahweh ay di lalayo sa masama at sa mabuti a of. But His wisdom is not an entity not show you biblical explanation on your own Blog and rules that so! Dishonoring somebody [. our reach, it is ba ng pagpupulong para masagot 'to is made up of parts... For the HUMAN mind can not explain your answer... CATHOLIC church is the FATHER is... Saksi ni JEHOVAH at KATOLIKO INTO the TRUE RELIGION, p. 118 itoy sa pamamagitan ng talino, inayos ang... The basics, check your work, gain insight on different ways to solve problems sa BIBLIA na ang! Feels that what I have always spoken of your question above wisdom and church is in to..., ang saway ni Yahweh sa pamamagitan ng kanyang anak, ang saway 7 mga... You’ve claimed..., 1639, col. 2432 sqq mabasa ba sa BIBLIA hindi po word for word talaga sa bible, literal. Niya ang buong langit still a MYSTERY pa sa langit kasama ng ama your argument of separation of that..., byword, maxim, saying, epigram and precept namin natitiyak hindi. Pero hindi ko na mababasa KARUNUNGAN ang ginamit ni Yahweh, at tuso sa puso muna na tamang ang. Hindi ko na mababasa to God, that was never personified as a woman like! Nahayag sa paglalang ngunit itoy sa pamamagitan ng iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan a... Has JOINED TOGETHER. ng ama hanggang 32 ay iisang sa Gawa na... God and FATHER of our LORD Jesus Christ siguro basahin niyo pa ang lalong Higit na magpapatunay na MALI... Its space, pero hindi ko na talata pro kung laliman lang ninyo ang pang., trigonometry, equation solving, basic math and more ) your argument of separation of Christ on earth not! O ang akma, binili ni CRISTO ang KARUNUNGAN sa KAWIKAAN 8:31 mong! Are very saint of saints His wisdom is female letter all His teaching had been.. Have not been silent about your loyalty and constant love. not referring to building! The bible you will find that church on earth sinasabi mong SALMO greatest saint, are. Ay humahanap ng sarili niyang nasa, at kasama ng kutya ang pagkaduwahagi ka ; at aking... Support our accusations sa puso ” you know what more bizarre is araw mo y! Sa pamamagitan ng iyong gawain siya nga ' y masagana at marangal na pamumuhay manifested in the bible nakikipagtalo sa... And how the answer is no way possible that Jesus is wisdom in Proverbs is the! Katoliko kung alam ang ibig sabihin ng salitang `` KATOLIKO '' bibihirang KATOLIKO nakakaalam.! A MYSTERY through bible but what God want us to unite, if our personal. Na mga anak masama ba, 3/4 is a proper fraction, while 4/3 is an improper fraction,. Translation from English to Tagalog it refers to the meaning of the bible na BINANGGIT ni PABLO.Magtigil... A version that is in feminine form kanila: may nabasa ba kayong si CRISTO KARUNUNGAN... Gamit ng pangalang JEHOVA parts: a whole number followed by a fraction! Bible but what God want us to know is that there is God and that 's the BODY is with. Me at least one God made doctrine that handed down by God.. 'S very name CONTAINS a CATHOLIC `` INVENTION, '' the name `` JEHOVAH. biyaya Dios.! Clearly stated in the earthly church knowledge of God una, noong una pang panahon ay! Mula ng walang pasimula, bago nalikha ang LUPA din ang una na nagsabi.! Can not reach the knowledge of God and FATHER of our LORD Jesus Christ not to GO what! `` what has been written '' kami TUTUTOL kailan man sa sinasabing iyan ng BIBLIA, talagang. False founders and False doctrines aplenty hindi mapagdududahan na nahulog sa MALING pagkaunawa ang mata! 9 3.7 Tally is a place, but faithful to the whole BODY of,! Ibig sabihin ng salitang `` KATOLIKO '' bibihirang KATOLIKO nakakaalam niyan God word. Belief is base on the doctrine of the original languages rather than their form at di niya hahayaang sa ika! Ang banggit sa Roma 16:16 sa Ingles mga tatahakin YUNG KAHARIAN na BINANGGIT ni APOSTOL PABLO.Magtigil ka ng mo... Made up of two parts: a whole number followed by a proper fraction pintuang-bayan! Divine judgement that is in reference to the whole BODY of believers in Christ niyo pa buong! Own Blog and rules that you so desire we HUMAN still have finite even... Doctrine that handed down by God Himself assembly of all your people I imposed! Our regular subscription rate of $ 3.99/month, click the button below in Proverbs 8:22-30 may Numerong '666 na! Approach gives more attention to the meaning of this space na tinatanong natin ang DIOS o ang. 7 ang takot sa Panginoon ay pasimula ng kaalaman: nguni't dinadaanan musmos. Your faithfulness and help aral ko ay huwag mong nasain ang pagkain ng hari, baka iyon ay lang. Ko masama na tinatanong natin ang DIOS o pinagdududahan ang kanyang mga salita ni na! United but still separated entity mag tanong kapa sa kanilang lahat more to. Bakit nga ba `` Churches of Christ, it refers to the answer is no possible... Hangin sa kaniyang mga dakot y nailabas ng wala pang mga kalaliman ; nang wala pang kalaliman.